Välkommen

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2017-12-08

Suliqua

Ny fast kombination- Suliqua® är ett läkemedel där Sanofi har kombinerat världens mest använda basinsulin1, Lantus® (insulin glargin 100E/ml) med en kortverkande GLP-1-analog, Lyxumia® (lixisenatid), vilken kapar måltidstopparna.

1 IMS data on file, Sanofi

Läs mer om Suliqua


Insulin lispro Sanofi

Nytt insulin från Sanofi - Insulin lispro Sanofi har fått pris och subvention.

Läs mer om Insulin lispro Sanofi


Toujeo som bas & Apidra till måltid

Läs om Toujeo
Läs om Apidra


EASD i Lissabon 11-15 sept 2017

EASD i Lissabon film 1
EASD i Lissabon film 2

Rapporter från EASD, European Association for the Study of Diabetes

Insulin.se - en patientsajt om diabetes

Du kan hänvisa dina patienter till www.insulin.se för ytterligare information kring behandling och vikten av att nå sina behandlingsmål.

SoloSTAR, förfyllda injektionspennor

Ladda ned doseringskort

Här kan du ladda ned doseringskort för Lantus och Insuman Basal.

Balansutbildningar

Sanofi erbjuder en rad utbildningar inom olika områden under samlingsnamnet BALANS.
Läs mer om utbildningarna

Broschyrer på olika språk

Här kan du ladda ner broschyrer, till dina patienter, på flera olika språk.
Patientinformation för nedladdning

Beställ material

Beställ material om diabetes till dig eller till dina patienter.
Gå till Beställ material