Välkommen

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2019-08-22

Toujeo DoubleStar - ny insulinpenna till dina patienter med mer än 20 E/dag!

Nu finns en ny Toujeo-penna tillgänglig för förskrivning!

Doseringsväljaren har halva längden jämfört med SoloStar vilket gör det lättare att injicera för patienten.

Toujeo DoubleStar vs SoloStar

Eftersom pennan innehåller 900 E går det åt 2/3 färre pennor per år vilket minskar belastningen på miljön.

1. Toujeo SPC

2. Product Design Specificatin. Toujeo DoubelStar (Feb 2017)

3. Product Design Specification. Toujeo SoloStar (Aug 2014)

AllStar PRO - ny flergångspenna

Nu finns en ny flergångspenna tillgängligt för förskrivning! 

AllStar PRO kommer att ersätta ClikStar som utgår under våren 2018.

Lantus Allstar Pro

Allstar PRO är enkel att använda och lätt att lära ut. Det är enkelt att byta ampull och dosen går att ställa in om 1-80 enheter/injektion.

Läs mer om Allstar PRO


Suliqua

Ny fast kombination- Suliqua® är ett läkemedel där Sanofi har kombinerat världens mest använda basinsulin1, Lantus® (insulin glargin 100E/ml) med en kortverkande GLP-1-analog, Lyxumia® (lixisenatid), vilken kapar måltidstopparna.

1 IMS data on file, Sanofi

Läs mer om Suliqua


Insulin lispro Sanofi

Nytt insulin från Sanofi - Insulin lispro Sanofi har fått pris och subvention.

Läs mer om Insulin lispro Sanofi


Toujeo som bas & Apidra till måltid

Läs om Toujeo
Läs om Apidra


EASD Berlin 2018

Nyhetsbrev Diabetes

Nyhetsbrevet från Sanofi innehåller nyheter kring diabetes och de senaste som hänt inom området. Anmäl dig nedan för att ta del av nyheterna.

Anmäl mig (på www.sanofi.se)

Toujeo Lyxumia Lantus Apidra InsumalBasal

Frågor om insulinpennor från Sanofi: 020-526887

Broschyrer på olika språk

Här kan du ladda ner broschyrer, till dina patienter, på flera olika språk.
Patientinformation för nedladdning

Beställ material

Beställ material om diabetes till dig eller till dina patienter.
Gå till Beställ material

Balansutbildningar

Sanofi erbjuder en rad utbildningar inom olika områden under samlingsnamnet BALANS.
Läs mer om utbildningarna

Ladda ned doseringskort

Här kan du ladda ned doseringskort för Lantus och Insuman Basal.