Kontakt

Lindhagensgatan 120 
Box 30052
104 25 Stockholm 
Sverige

Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Lantus, effektiv och uthållig från start till mål.

Lantus - basinsulin som ges en gång om dagen.

Endast för vårdpersonal!

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2014-12-10

Lantus® (insulin glargin) är ett långverkande basinsulin för patienter med typ 1 och typ 2-diabetes.

Lantus behöver bara tas en gång om dagen, vid en tidpunkt som passar patienten själv, dock samma tid varje dag.*

Här finner du information om Lantus egenskaper och effekt. Det finns även praktisk information om hur man börjar med Lantus, snabbguider och instruktionsfilmer för injektionspennorna, information om injektionsteknik, förvaring, titrering och mycket annat.

Du kan även beställa material att ge till dina patienter. Lantus patientinformation på olika språk finns tillgänglig för nedladdning.

--------------------------------------------------------------------------------------

Lantus® (insulin glargin) ℞, F, 100 enheter/ml injektionsvätska, lösning är en långverkande insulinanalog. Indikation: Behandling av diabetes mellitus hos vuxna, ungdomar och barn från 2 års ålder. Varning och försiktighet: Lantus skall ej användas för behandling av diabetesketoacidos. För ytterligare information se www.fass.se Förpackningar: Lantus SoloStar 5x3 ml, cylinderampull 5x3 ml och injektionsflaska 10 ml. Prisuppgift se www.fass.se. Kontaktuppgifter: Lantus tillhandahålls av sanofi-aventis AB, Box 141 42, 167 14 Bromma, tel: +46 8 634 50 00, www.sanofi.se. Vid frågor om våra läkemedel kontakta: infoavd@sanofi.com. Datum för senaste översynen 2013-05-30.

Lantus ingår i läkemedelsförmånerna till alla patienter med typ 1-diabetes och till patienter med typ 2-diabetes där annan insulinbehandling inte räcker till för att nå behandlingsmålet på grund av upprepade hypoglykemier.

 * www.fass.se Produktresumé Lantus

Länk till Lantus på fass.se