Kontakt

Sanofi AB
Lindhagensgatan 120 
Box 30052
104 25 Stockholm 
Sverige

Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Apidra - ideal partner till Lantus

Apidra (insulin glulisin) - direktverkande måltidsinsulin

Endast för vårdpersonal!

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2019-01-22

Apidra® (insulin glulisin) är ett direktverkande måltidsinsulin för patienter med typ 1 och typ 2-diabetes.*

Här finns information om Apidras egenskaper och effekt. Det finns även praktisk information om hur man börjar med Apidra, snabbguider och instruktionsfilmer för injektionspennorna, information om injektionsteknik, förvaring och mycket annat.

Patientinformation på olika språk

Apidra patientinformation på olika språk finns tillgängliga för nedladdning.

Minimitext Apidra

Apidra® (insulin glulisin) ℞, F, 100 enheter/ml injektionsvätska, lösning är en kortverkande insulinanalog.
Indikation: 
För behandling av vuxna, ungdomar och barn från 6 års ålder med diabetes mellitus där behandling med insulin krävs.
Varning och försiktighet:
Se www.fass.se
Förpackningar: Apidra SoloStar 5x3 ml, cylinderampuller 5x3 ml, injektionsflaska 10 ml.
För vidare information och senaste prisuppgift: se www.fass.se.
Kontaktuppgifter: Apidra tillhandahålls av Sanofi AB, Box 300 52, 104 25 Stockholm, tel: +46 8 634 50 00, www.sanofi.se.
Vid frågor om våra läkemedel kontakta: infoavd@sanofi.com. Datum för senaste översynen april 2018.

Referens

* www.fass.se Produktresumé Apidra

Frågor om insulinpennor från Sanofi: 020-526887