Kontakt

Sanofi AB
Lindhagensgatan 120 
Box 30052
104 25 Stockholm 
Sverige

Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Att börja med Apidra

Endast för vårdpersonal!

 • Skriv ut
 • Larger Smaller

  Teckenstorlek

 • Uppdaterad : 2016-02-26

Apidra® (insulin glulisin) vid nyinsättning

 • Dosen av Apidra måltidsinsulin skall anpassas individuellt.
 • Apidra ska ges 0-15 minuter innan eller kort efter måltid.
 • Apidra ges som subkutan injektion eller kontinuerlig subkutan infusion med pump.1

Dosjustering vid byte till Apidra

Vid byte till Apidra från annat måltidsinsulin beräknas dosen för Apidra enligt nedan:

 • 1 enhet = 1 enhet*

Målvärde

Individuellt målvärde bestäms i samråd mellan patient och vårdgivare. Nedanstående värde har förslagits som riktvärde av SFD (Svensk Förening för Diabetologi):

 • PG preprandiellt < 6 mmol/L
 • PG postprandiellt < 10 mmol/L

Referenser

* Apidra är ekvipotent med RHI, med en snabbare insättande effekt och en kortare effektduration
1. www.fass.se Produktresumé Apidra