Kontakt

Sanofi AB
Lindhagensgatan 120 
Box 30052
104 25 Stockholm 
Sverige

Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Förvaring av Apidra insulin

Endast för vårdpersonal!

 • Skriv ut
 • Larger Smaller

  Teckenstorlek

 • Uppdaterad : 2016-02-26

Förvaring av oöppnade förpackningar med Apidra®

 • Ampuller, injektionsflaskor eller förfyllda injektionspennor i obruten förpackning skall förvaras i kylskåp, 2-8 grader.
 • Apidra får inte frysas
 • Undvik direkt kontakt med frysfack eller kylklampar.

Apidra under användning

 • Apidra som används ska förvaras vid högst 25 grader och även i skydd mot kyla.
 • Om det finns insulin kvar efter 4 veckors användning ska ampullen eller den förfyllda injektionspennan kasseras. Detta gäller även Apidra som har tagits ur kylutrymme för att ha i reserv. 
 • Under användning ska injektionspennan inte förvaras i kylskåp.

Apidra under resa

 • Vid resor till ett varmt klimat kan det vara bra att förvara Apidra i kylväska för att inte utsätta insulinet för värmen.
 • Används kylväska är det dock viktigt att inte insulinet inte kommer i kontakt med kylklampar och istället kan blir frysskadat.

Beställ kylväska från Sanofi

Kylväska avsedd för förvaring av Apidra och Lantus (insulin glargin) kan beställas här