Kontakt

Sanofi AB
Lindhagensgatan 120 
Box 30052
104 25 Stockholm 
Sverige

Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Injektion av Apidra måltidsinsulin

Endast för vårdpersonal!

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2016-02-26

Före injektion av Apidra® måltidsinsulin

När en ny ampull eller förfylld injektionspenna ska påbörjas ska den tas ut ur kylskåp en till två timmar innan användning.

Insulinet ska kontrolleras så att det är klart (färglöst, genomskinligt utan synliga fasta partiklar). Om insulinet är grumligt ska det inte användas.

Så här injiceras Apidra

Apidra tas 0-15 min före måltid eller kort efter måltid. Apidra administreras subkutant. Apidra kan injiceras i mage, skinkornas övre del eller utsidan av låren. Tänk på att upptaget av Apidra kan variera mellan de angivna områdena.

Injektionsställen för Apidra