Kontakt

Sanofi AB
Lindhagensgatan 120 
Box 30052
104 25 Stockholm 
Sverige

Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Injektionspennor - förfyllda och flergångspennor

Endast för vårdpersonal!

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2017-01-06

Injektionspenna för Lyxumia

Läs om Lyxumiapennan

Lyxumia injektionspennor

Injektionspennor för Lantus, Apidra och Insuman Basal

Det finns två olika typer av injektionspennor för Lantus, Insuman och Apidra - förfyllda injektionspennor och flergångspennor.

Flergångspennor används tillsammans med insulinampuller. Det är viktigt att ampull och flergångspenna är anpassade för varandra.

SoloSTAR - förfyllda injektionspenna

Läs om SoloSTAR

SoloSTAR, förfyllda insulinpennor

ClikSTAR - flergångspenna

Läs om ClikSTAR

 ClikSTAR, flergångspenna för insulin

JuniorSTAR - flergångspenna

Läs om JuniorSTAR

JuniorSTAR flergångspenna

AutoPen 24 - flerångspenna

Läs om AutoPen 24

AutoPen, flergångsinsulinpenna

Övriga och äldre injektionspennor

OptiClik och OptiPen Pro

Pennorna har utgått ur sortimentet.

OptiSet

Lantus OptiSet utgick 1 oktober 2011.

 OptiSet, förfylld insulinpenna

Läs om övriga och äldre injektionspennor från Sanofi

Frågor om insulinpennor från Sanofi: 020-526887