Kontakt

Sanofi AB
Lindhagensgatan 120 
Box 30052
104 25 Stockholm 
Sverige

Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

AutoPen 24 flergångspenna för insulinampuller

Endast för vårdpersonal!

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2017-01-06

AutoPen, flergångsinsulinpenna

AutoPen 24 från Rubin Medical är en flergångspenna som fungerar väl tillsammans med insulinampuller från Sanofi. Autopen 24 finns i två varianter, antingen 1-21 enheter per injektion eller 2-40 enheter per injektion.

  • 1-21 enheter per injektion (vnr 20 18 98), grön
  • 2-42 enheter per injektion (vnr 20 18 99), blå

Ampuller som passar till AutoPen 24

  • Lantus ampull för OptiPen (vnr 09 04 56)
  • Apidra ampull för OptiPen (vnr 01 98 14)

Kontakt för mer information

För mer information kontakta Rubin Medical via deras webbplats www.rubinmedical.se eller telefon 040-15 54 80.

Frågor om insulinpennor från Sanofi: 020-526887