Kontakt

Sanofi AB
Lindhagensgatan 120 
Box 30052
104 25 Stockholm 
Sverige

Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Nålar som rekommenderas till Sanofis injektionspennor

Endast för vårdpersonal!

 • Skriv ut
 • Larger Smaller

  Teckenstorlek

 • Uppdaterad : 2016-02-27

BD Microfine

 • 5 mm (vnr 24 63 89)
 • 8 mm (vnr 23 54 73)

Ypsomed Penfine

 • 6 mm (vnr 26 32 44)
 • 8 mm (vnr 26 32 36)

Artsana Insupen

 • 6 mm (vnr 20 37 58)
 • 8 mm (vnr 20 37 59)

Owen Mumford Unifine Pentips

 • 6 mm (vnr 20 19 01)
 • 8 mm (vnr 20 19 02)

Frågor om insulinpennor från Sanofi: 020-526887

Nålar vi rekommenderar till sanofi-aventis insulinpennor.