Kontakt

Sanofi AB
Lindhagensgatan 120 
Box 30052
104 25 Stockholm 
Sverige

Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Insulin lispro Sanofi® (insulin lispro 100E/ml) - marknadens lägsta pris

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2019-01-22

Insulin lispro Sanofi® är ett måltidsinsulin med prissubvention tillgänglig för förskrivning.

Insulin lispro Sanofi® är den första och till dags dato (november 2017) den enda biosimilaren till Humalog. Insulin lispro Sanofi® har marknadens lägsta pris, -15 till -20 % jämfört med Humalog beroende på förpackning.1

Cylinderampull Insulin lispro Sanofi

Pris/år (kr) beräknat på en daglig dos av 20 E.

Cylinderampull Insulin lispro Sanofi

Pris/år (kr) beräknat på en daglig dos av 20 E.

Insulin lispro Sanofi® har följande indikation

Behandling av vuxna och barn med diabetes mellitus som fordrar insulin för bibehållande av normal glukoshomeostas (stabila glukosnivåer). Insulin lispro Sanofi ges även för initial stabilisering av diabetes mellitus.

Efter subkutan injektion absorberas Insulin lispro Sanofi® betydligt snabbare än humant insulin vilket innebär att det kan ges i omedelbar anslutning till måltid.

Minimitext Insulin lispro Sanofi®

Insulin lispro Sanofi® (insulin lispro) ℞, EF, A10AB04, injektionsvätska, injektionsvätska, lösning 100 enheter/ml.
Indikation
: För behandling av vuxna och barn med diabetes mellitus som fordrar insulin för bibehållande av normal glukoshomeostas. Insulin lispro Sanofi ges även för initial stabilisering av diabetes mellitus.
Varning och försiktighet
: Se www.fass.se.
Förpackningar:
Insulin lispro Sanofi SoloStar 5x3 ml, cylinderampull 5x3 ml och injektionsflaska 10 ml. För prisuppgift se www.fass.se.
Kontaktuppgifter: Insulin lispro Sanofi tillhandahålls av Sanofi AB, Box 30052, 104 25 Stockholm, tel: +46 8 634 50 00, www.sanofi.se.
Vid frågor om våra läkemedel kontakta: infoavd@sanofi.com. Datum för senaste översyn av produktresumén, okt 2018.

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. För ytterligare information se www.fass.se.

Referens:
1 www.tlv.se (20171012)

SASE.ILI.17.10.0337