Kontakt

Sanofi AB
Lindhagensgatan 120 
Box 30052
104 25 Stockholm 
Sverige

Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Insuman Basal - effektivare blandning med 3 kulor

Insuman Basal (isulin human, isophan) – ett NPH-insulin

Endast för vårdpersonal!

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2019-01-22

Insuman Basal® (insulin human, isophan) är ett basinsulin med gradvis insättande effekt och medellång duration. Efter subkutan injektion sätter effekten in inom 60 minuter och den maximala effekten uppträder 3-4 timmar efter injektion. Effekten kvarstår i 11-20 timmar.

Humaninsulin medellångverkande - Insuman Basal (insulin human, isophan)

Humaninsulin medellångverkande - Insuman Basal (insulin human, isophan)

3 kulor för effektiv blandning

Fler än 90 % av patienterna blandar sitt NPH-insulin färre än 10 gånger. Detta ger variation i koncentration mellan 5 % till 214 %. Felaktig hantering kan leda till risk för hypoglykemier och dålig diabeteskontroll.2

Insuman Basal insulinpenna

Studie visar minst variation med Insuman Basal3

Förfyllda injektionspenna

Insuman SoloSTAR

Läs om den förfyllda injektionspennan SoloSTAR

Flergångspennor

Flergångspennor används tillsammans med insulinampuller. Det är viktigt att ampull och flergångspenna är anpassade för varandra.

ClikSTAR

Läs om flergångspennan ClikSTAR

ClikSTAR, flergångspenna för insulin

AutoPen 24

Läs om flergångspennan AutoPen 24

AutoPen, flergångsinsulinpenna 

Minimitext Insuman Basal

Insuman® Basal (insulin human, isophan) ℞, F, 100 IE/ml injektionsvätska suspension är ett humaninsulin (biosyntetiskt) med gradvis insättande effekt och lång duration.
Indikation: Diabetes mellitus där behandling med insulin krävs.
Förpackningar: Insuman Basal SoloSTAR 5x3 ml och cylinderampuller 5x3 ml.
För vidare information och senaste prisuppgift: Se www.fass.se. Datum för senaste översynen april 2018.

Referens

2. Jehle PM et al. The Lancet 1999, Vol. 354; 6: 1604-1607
3. Kaiser P et al. Journal of Diabetes Science and Technology 2010, 4(3): 652-657

Frågor om insulinpennor från Sanofi: 020-526887