Kontakt

Sanofi AB
Lindhagensgatan 120 
Box 30052
104 25 Stockholm 
Sverige

Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Lantus, effektiv och uthållig från start till mål.

Lantus (insulin glargin) basinsulin med effekt i upp till 24 timmar

Endast för vårdpersonal!

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2019-01-22

Lantus® (insulin glargin) är ett långverkande basinsulin för patienter med typ 1 och typ 2-diabetes.

Lantus behöver bara tas en gång om dagen, vid en tidpunkt som passar patienten själv, dock samma tid varje dag.*

Här finner du information om Lantus egenskaper och effekt. Det finns även praktisk information om hur man börjar med Lantus, snabbguider och instruktionsfilmer för injektionspennorna, information om injektionsteknik, förvaring, titrering och mycket annat.

Beställ material om Lantus

Du kan även beställa material att ge till dina patienter. Lantus patientinformation på olika språk finns tillgänglig för nedladdning.

Minimitext Lantus

Lantus® (insulin glargin) ℞, F, A10AE04, 100 enheter/ml injektionsvätska, lösning är en långverkande insulinanalog. Indikation: Behandling av diabetes mellitus hos vuxna, ungdomar och barn från 2 års ålder.
Varning och försiktighet: Lantus skall ej användas för behandling av diabetesketoacidos. För ytterligare information: se www.fass.se
Förpackningar: Lantus SoloStar 5x3 ml, cylinderampull 5x3 ml och injektionsflaska 10 ml. Läs bipacksedeln noggrant.
Prisuppgift: Se www.fass.se
Kontaktuppgifter: Lantus tillhandahålls av Sanofi AB, Box 300 52, 104 25 Stockholm, tel: +46 8 634 50 00, www.sanofi.se.
Vid frågor om våra läkemedel kontakta: infoavd@sanofi.com. Datum för senaste översynen, april 2018

Lantus ingår i läkemedelsförmånerna till alla patienter med typ 1-diabetes och till patienter med typ 2-diabetes där annan insulinbehandling inte räcker till för att nå behandlingsmålet på grund av upprepade hypoglykemier.

Referens

* www.fass.se Produktresumé Lantus

Frågor om insulinpennor från Sanofi: 020-526887