Kontakt

Sanofi AB
Lindhagensgatan 120 
Box 30052
104 25 Stockholm 
Sverige

Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Hur du börja med Lantus

Endast för vårdpersonal!

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2017-01-06

Rekommenderad startdos

10 enheter Lantus® en gång om dagen, men individuella behov styr.

Lantus kan tas vid valfri tid på dygnet, vid en tidpunkt som passar patienten. Lantus ska tas vid samma tidpunkt varje dag.1

Det är viktigt att titrera upp dosen

Titreringstrappan

Titrera dosen

* Intial dos = Rekommenderat 10 E men individuella behov styr.

Dosen Lantus som krävs för att nå uppsatt HbA1c-mål kan variera kraftigt mellan olika patienter.

Det är viktigt att titrera upp dosen tills målet är uppnått. Diagrammet visar hur Lantus kan användas vid effektiv upptitrering.2

Patienten bör mäta sitt fastevärde varje dag. Vid tre fastevärden över 5,6 mmol/l ökas dosen med 2 enheter.

Referenser

1. www.fass.se Lantus Produktresumé
2. Davies M et al.  Improvement of Glycemic Control in Subjects With Poorly Controlled Type 2 Diabetes. Diabetes Care 2005;28:1282-1288