Kontakt

Sanofi AB
Lindhagensgatan 120 
Box 30052
104 25 Stockholm 
Sverige

Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Så här byter man från NPH-insultin till Lantus

Endast för vårdpersonal!

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2016-02-26

Byte till Lantus® vid endos NPH-insulin

Vid endos NPH blir startdosen Lantus densamma som tidigare NPH-dos när man byter.

Exempel:

  • 1 x 40 enheter NPH = 1 x 40 enheter Lantus

Byte till Lantus vid tvådos NPH-insulin

Vid tvådos NPH blir startdosen Lantus 20-30% lägre än den tidigare totala dygnsdosen av NPH.

Exempel:

  • 2 x 20 enheter NPH (totalt 40 enheter)
  • Minska totaldosen med 20-30% och ge endos.
  • Startdos Lantus 1 x 28-32 enheter

Individuell titrering till önskat behandlingsmål. Läs mer om titrering.