Kontakt

Sanofi AB
Lindhagensgatan 120 
Box 30052
104 25 Stockholm 
Sverige

Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Så här byter man från Mixinsulin till Lantus

Endast för vårdpersonal!

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2016-02-26

  1. Räkna ut hur många enheter av mixdosen som utgörs av basinsulin
  2. Starta med 80% av uträknad basinsulindos i endos Lantus. Resterande insulin ges som måltidsinsulin om behov finns
  3. Titrera sedan upp dosen Lantus®

Exempel:

Patient med 20 + 20 enheter mixinsulin 30/70.

1. Basinsulindos = 70% av 40 enheter = 28 enheter basinsulin

2. 80% av basinsulindosen på 28 enheter = 22 enheter Lantus

Patienten som står på totalt 40 enheter mixinsulin 30/70 ska vid byte börja med 22 enheter Lantus.

3. Titrera sedan upp dosen Lantus till önskat behandlingsmål.