Kontakt

Sanofi AB
Lindhagensgatan 120 
Box 30052
104 25 Stockholm 
Sverige

Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Förvaring av Lantus insulin

Endast för vårdpersonal!

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2016-02-26

Förvaring av obruten förpackning med Lantus®

  • Ampuller, injektionsflaskor eller förfyllda pennor i obruten förpackning skall förvaras i kylskåp, 2-8 grader.
  • Lantus får inte frysas. Undvik direkt kontakt med frysfack eller kylklampar.

Förvaring av Lantus under användning

  • Lantus som används ska förvaras vid högst 25 grader och även i skydd mot kyla.
  • Om det finns insulin kvar efter 4 veckors användning skall ampullen eller den förfyllda pennan kasseras. Detta gäller även Lantus som har tagits ur kylutrymme för att ha i reserv.
  • Under användning ska injektionspennan inte förvaras i kylskåp.

Förvaring av Lantus vid resor

Vid resor till ett varmt klimat kan det vara bra att förvara Lantus i kylväska för att inte utsätta insulinet för värmen. Används kylväska är det viktigt att insulinet inte ligger nära och har direkt kontakt med kylklampar då det istället kan bli frysskadat.

Beställ kylväska från Sanofi

Kylväska avsedd för förvaring av Apidra och Lantus (insulin glargin) kan beställas här