Kontakt

Sanofi AB
Lindhagensgatan 120 
Box 30052
104 25 Stockholm 
Sverige

Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Injektionsteknik för Lantus

Endast för vårdpersonal!

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2016-02-26

Före injektion av Lantus®

När en ny ampull eller förfylld penna ska påbörjas, ska den tas ut ur kylskåp en till två timmar före användning.

Insulinet ska kontrolleras så att det är klart (färglöst, genomskinligt utan synliga fasta partiklar). Om insulinet är grumligt ska det inte användas.

Så här injiceras Lantus

Lantus administreras subkutant. Den förlängda effektdurationen för Lantus är beroende av att det injiceras i subkutan vävnad. Lantus kan injiceras i mage, skinkornas övre del eller utsidan av låren.

Lantus kan tas vid valfri tid på dygnet, vid en tidpunkt som passar patienten. Det är viktigt att det injiceras vid samma tidpunkt varje dag.

Var man kan injicera insulin.