Kontakt

Sanofi AB
Lindhagensgatan 120 
Box 30052
104 25 Stockholm 
Sverige

Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Titrera upp dosen för insulinet

Endast för vårdpersonal!

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2016-02-18

Det är viktigt att titrera upp dosen för att nå målvärdet. Med Lantus® är det inte bara enkelt för patienterna med diabetes utan även för dig som vårdgivare. Med Lantus har du ett insulin, ett målvärde och en dos att titrera.1,2

Dosen insulin som krävs för att nå uppsatt HbA1c-mål kan variera kraftigt mellan olika patienter. Det är viktigt att titrera upp dosen tills målet är uppnått. Diagrammet visar hur Lantus kan användas vid effektiv upptitrering.2

Patienten bör mäta sitt fastevärde varje dag. Vid tre fastevärden i rad på över 5,6 mmol/l ökas dosen med 2 enheter.

Titreringstrappan

Titrera dosen

* Initial dos = Rekommenderat 10 E men individuella behov styr.

Referenser

1. www.fass.se Produktresumé Lantus
2. Davies M et al. Diabetes Care 2005;28:1282-1288