Kontakt

Sanofi AB
Lindhagensgatan 120 
Box 30052
104 25 Stockholm 
Sverige

Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Lantus, effekt upp till 24 timmar!

Färre hypoglykemier eller lägre HbA1c

Endast för vårdpersonal!

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2016-02-18

Det finns ett samband mellan HbA1c och antalet hypoglykemier. En metaanalys visar att risken för allvarlig hypoglykemi vid typ 2-diabetes är 54 % lägre med Lantus® jämfört med NPH-insulin (RR, p<0,05).1

Denna egenskap gör att patienter som står på NPH-insulin teoretiskt skulle kunna komma ned 2 procentenheter i HbA1c utan ökad risk för hypoglykemi vid byte till Lantus.

Samband mellan hypoglykemier och HbA1c

Sambandet mellan Hyperglykemier och HbA1c

Referenser

1. Mullins et al. Clinical Therapeutics 2007;29:1607-1619 (DCCT)