Kontakt

Sanofi AB
Lindhagensgatan 120 
Box 30052
104 25 Stockholm 
Sverige

Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Lyxumia® – Marknadens lägsta pris

Endast för vårdpersonal!

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2019-01-22

Lyxumia (lixisenatid) - tar greppet om måltidstoppen1

Lyxumia insulinpennor

  • En gång om dagen1,6
  • Signifikant sänkning av HbA1c1-5
  • Gynnsam effekt på kroppsvikten1-5

Lyxumia® är indicerat för behandling hos vuxna med diabetes mellitus typ 2 för att uppnå glykemisk kontroll i kombination med orala glukossänkande läkemedel och/eller basinsulin när dessa i kombination med diet och motion inte ger tillräcklig glykemisk kontroll.

Lyxumia ingår i läkemedelsförmånen i kombination med basinsulin för patienter som först har provat metformin, sulfonureider eller insulin, eller när metformin eller sulfonureider inte är lämpliga.

Här finner du information om Lyxumias egenskaper och effekt. Det finns även praktisk information om hur man börjar med Lyxumia, snabbguide och instruktionsfilm för Lyxumiapennan och mycket annat.

Minimitext Lyxumia

Lyxumia® (lixisenatid) ℞, injektionsvätska, varje dos (0,2 ml) innehåller 10 resp. 20 mikrogram (μg) lixisenatid (50 resp. 100 mikrogram per ml).
Indikation: Lyxumia är indicerat för behandling hos vuxna med diabetes mellitus typ 2 för att uppnå glykemisk kontroll i kombination med orala glukossänkande läkemedel och/eller basinsulin när dessa i kombination med diet och motion inte ger tillräcklig glykemisk kontroll.
Varning och försiktighet: Typ 1-diabetes mellitus och diabetesketoacidos. För ytterligare information: se www.fass.se.
▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. För ytterligare information se www.fass.se.
Förpackningar: Startförpackning med 1 grön förfylld penna 10 mikrogram + 1 lila förfylld penna 20 mikrogram. Underhållsförpackning med 2 lila förfyllda pennor 20 mikrogram.
Prisuppgift: Se www.fass.se.
Kontaktuppgifter: Lyxumia tillhandahålls av Sanofi AB, Box 300 52, 104 25 Stockholm, tel: +46 8 634 50 00, www.sanofi.se.
Vid frågor om våra läkemedel kontakta: infoavd@sanofi.com.
Datum för senaste översynen: Sept 2017. Lyxumia ingår i läkemedelsförmånen i kombination med basinsulin för patienter som först har provat metformin, sulfonureider eller insulin, eller när metformin eller sulfonureider inte är lämpliga.

Referenser

1. Lyxumia SPC
2. Fonseca et al, Diabetes Care 19 March 2012 (Epub ahead of print)
3. Ahrén et al , Diabetes Care 27 March 2013 (Epub ahead of print)
4. Riddle M, et al. Diabetes Care 29 April 2013 (Epub ahead of print)
5. Riddle M, et al. Diabetes Care 5 April 2013 (Epub ahead of print)
6. Vidal et al. European Endocrinology, 2013;9(2):76–81