Kontakt

Sanofi AB
Lindhagensgatan 120 
Box 30052
104 25 Stockholm 
Sverige

Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Suliqua® - En logisk behandlingsstrategi

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2017-12-08

Suliqua fick subvention november 2017 och finns sedan dess för förskrivning.

Suliqua® ingår i läkemedelsförmånerna för patienter med typ 2-diabetes som inte har nått tillräcklig glykemisk kontroll genom metformin och långverkande insulinbehandling, och när behandling med GLP-1 analog bedöms vara lämplig.

Suliqua® är ett läkemedel där Sanofi har kombinerat världens mest använda basinsulin1, Lantus® (insulin glargin 100E/ml) med en kortverkande GLP-1-analog, Lyxumia® (lixisenatid), vilken kapar måltidstopparna. Suliqua® är en logisk behandling i en injektion för de patienter som behöver intensifiering av sin insulinbehandling. De båda komponenterna som ingår i Suliqua® har visat sig vara kardiovaskulärt säkra.2

Suiqua graf

Suliqua® är enkelt att använda och titrera2

  • Suliqua® ges en gång per dag med en SoloStar®-penna
  • Suliqua® titreras som ett basinsulin
  • Suliqua® påverkar både fastevärdet och värdet efter måltid, dvs glukossvängningen över dygnet

  

Referenser:
1 IMS data on file, Sanofi
2 Suliqua® SPC sept 2017

Approval ID: SASE.LALI.17.11.0382